Nasihat Ali Bin Abi Thalib kepada anaknya

Nasihat Ali Bin Abi Thalib kepada anaknya

Ketika Ali bin Abi Thalib dibacok oleh Ibnu Muljam, Hasan putranya masuk menghadapnya sambil menangis, lalu Ali berkata : “Oh anakku, ingatlah empat perkara pesanku ini. Empat perkara yang pertama ialah : ”sekaya-kaya kekayaan itu adalah akal, sebesar-besar kemiskinan itu adalah bodoh, seburuk-buruk kelakuan itu adalah ujub, dan semulia-mulia kemuliaan itu adalah akhak yang baik. “Sedangkan empat perkara lainnya adalah :” Janganlah kau bersahabat dengan orang bodoh, sebab mungkin ia bermaksud memberi manfaat kepadamu, namun sebaliknya malah merugikanmu. Dan janganlah kau bersahabat dengan seorang pendusta, sebab ia dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dan janganlah engkau bersahabat dengan orang yang kikir, sebab ia akan menghinamu di kala engkau membutuhkan bantuannya. Dan janganlah kau bersahabat dengan pedagang, sebab ia akan menjualmu dengan harga yang rendah.”

2 thoughts on “Nasihat Ali Bin Abi Thalib kepada anaknya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *